پزشکی از راه دور (تله مدیسین)

1398/07/14

راه اندازی اولین سیستم آموزش دیجیتال و تعاملی پاتولوژی

1 خبر
scroll down

اخبار

راه اندازی اولین سیستم آموزش دیجیتال و تعاملی پاتولوژی
راه اندازی اولین سیستم آموزش دیجیتال و تعاملی پاتولوژی

مفتخریم اعلام کنیم که با کمک متخصصین تیم CELLNAMA و دستگاه اسکنر لام CELLNAMA LSE20، دانشگاه علوم پزشکی ایران اولین دانشگاه در خاورمیانه است که به سیستم آموزش دیجیتال و تعاملی پاتولوژی مبتنی بر لام مجازی مجهز شده است...